Godkännande

  • Observera att du genom att anmäla dig till Självservice ÅVC även godkänner att dina besök registreras och lagras.
  • Kameraövervakning sker och registrering till Självservice ÅVC innebär även att du godkänner att området är kameraövervakat vid dina besök.
  • Enligt Dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du ansöker om Grönt kort till Flex-ÅVC godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt tillträde till återvinningscentralen. På din begäran rättar eller tar vi bort dina uppgifter.